Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 11, 2018 in Zdrowie |

Wady wzroku i ich wpływ na rozwiązanie ciąży

Wady wzroku i ich wpływ na rozwiązanie ciąży

Wiele z nas zastanawia się, czy duża wada wzroku jest czynnikiem warunkującym poród poprzez cesarskie cięcie? Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od rodzaju wady i wywiadu oraz badań przeprowadzonych w trakcie ciąży przez lekarza okulistę.

Wady wzroku w grupie ryzyka

Do najczęściej spotykanych wad należą krótkowzroczność i nadwzroczność. W przypadku tej drugiej nie zdarzają się sytuacje, w których poród siłami natury byłby niezalecany. Poród a wada wzroku związana z niedowidzeniem to już temat do odrębnej analizy. W sytuacji krótkowzroczności jest wiele czynników warunkujących. Poziom wady musi oscylować w granicach powyżej 20 dioptrii, aby stał się wskazaniem do cesarki. Istotnym elementem jest znaczna wrażliwość siatkówki oka u osób z tą wadą. Ważna jest stała kontrola okulistyczna w przebiegu ciąży, która pozwoli zauważyć wzrastające ciśnienie wewnątrz gałkowe lub odklejanie się siatkówki. Do wad związanych z bezwzględnym zaleceniem rozwiązania ciąży w sposób sztuczny należą:
wszelkiego rodzaju retinopatie,
jaskra,
odwarstwienia siatkówki.

Zalecenia lekarza a poród

Konsultacja u okulisty ciężarnej ma na celu wychwycenie wszelkich zmian w obrębie tkanek oka. W konsekwencji przy zauważeniu nieprawidłowości lekarz ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o wskazaniu rozwiązania ciąży operacyjnego. Poród a wada wzroku jest rozpatrywana indywidualnie. Krótkowzroczna pacjentka może mieć osłabioną siatkówkę, ale zdarza się, że przy dużej wadzie jej struktura nie ulega uszkodzeniom. Ważna jest zatem opieka lekarska i monitorowanie stanu przez fachowca. O tym bezwzględnie powinna pamiętać każda przyszła mama.